Thẻ: cách dễ có thai

  • Nguyên nhân gây vô sinh ở nam

    Nguyên nhân gây vô sinh ở nam

    Vô sinh nam là những vấn đề sức khỏe của người đàn ông làm giảm khả năng giúp cho bạn tình có thai. Trong nhiều nguyên nhân gây vô sinh ở cả nam và nữ, một phần ba các trường hợp vô sinh là ở người đàn ông. Nguyên nhân thường là do các vấn […]