Thẻ: chăm sóc vết mổ đẻ

  • Chăm sóc vết mổ sau sinh

    Chăm sóc vết mổ sau sinh

    CHĂM SÓC VẾT MỔ SAU SINH Ngày nay tỉ lệ các mẹ bầu sinh con bằng phương pháp mổ lấy thai chiếm tỉ lệ khá cao, chính vì vậy việc chăm sóc vết mổ sau sinh cũng là vấn đề được các mẹ khá quan tâm. Trong thời gian nằm việc vết mổ sẽ được […]