Thẻ: con khóc do lạnh

  • Đọc vị tiếng khóc của trẻ

    Đọc vị tiếng khóc của trẻ

    ĐỌC VỊ TIẾNG KHÓC CỦA TRẺ Trước khi biết nói, trẻ chỉ biết sử dụng tiếng khóc để gây sự chú ý và biểu đạt mong muốn của mình đến với người lớn. Thế nhưng người lớn không phải lúc nào cũng hiểu được ý nghĩa tiếng khóc của bé. Đối với người lớn, bé […]