Thẻ: tắm gội wesse

  • Các hiện tượng sinh lý của trẻ sơ sinh

    Các hiện tượng sinh lý của trẻ sơ sinh

    CÁC HIỆN TƯỢNG SINH LÝ CỦA TRẺ SƠ SINH Sau khi chào đời, có thể một số trẻ sơ sinh sẽ gặp phải các hiện tượng sinh lý – đối với trẻ là những dấu hiệu bình thường. Tuy nhiên, một số bố mẹ vẫn lo lắng do không phân biệt được đâu là sinh […]