Thẻ: Tại sao cần phải hút sữa mẹ?

  • Tại sao cần phải hút sữa mẹ?

    Tại sao cần phải hút sữa mẹ?

    Các lý do phổ biến nhất để hút sữa là để bé có thể có sữa bú khi mẹ không ở bên cạnh và để duy trì nguồn sữa của mẹ. Điều này cũng rất quan trọng nếu bạn sắp đi làm trở lại nhưng vẫn muốn bé được tiếp tục uống sữa mẹ. 1. Tại […]